HEŁM STRAŻACKI

HEŁM STRAŻACKI
CALISIA VULCAN CV 102
Hełm strażacki Calisia Vulcan zaprojektowany został z uwzględnieniem rosnących wymagań i potrzeb strażaków. Wprowadzone nowe rozwiązania mają na celu przede wszystkim podwyższenie walorów użytkowych oraz np. odciążenie rąk strażaka podczas wykonywania działań ratowniczych. Do produkcji hełmu zastosowano najnowocześniejsze technologie oraz materiały najwyższej jakości. Dzięki temu hełm jest lekki i charakteryzują go doskonałe właściwości ochronne, użytkowe oraz konstrukcyjne. Hełm w trudnych, ekstremalnych warunkach zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Calisia Vulcan typ CV 102 jest hełmem typu B — zapewnia pełną ochronę uszu i czoła strażaka.
Hełm spełnia wymagania normy EN 443:2008 potwierdzone przez certyfikat oceny typu WE nr WE/S/2187/2014 wydany przez CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy jednostka notyfikowana nr 1437) oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej — Państwowy Instytut Badawczy jednostka notyfikowana nr 1438). Posiada ponadto certyfikat zgodności z dyrektywą 96/98/WE (MED) — strażackie wyposażenie morskie — nr CW/MED/252/2014 wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 1463 Polski Rejestr Statków S.A.